Kontakt

Hlavným organizátorom festivalu včasného stredoveku UTGARD zodpovedným za program, je občianske združenie UTGARDAR. Združenie je neziskovou organizáciou združujúcou priaznivcov historického šermu a oživenej histórie obdobia včasného stredoveku.

Občianske združenie

  • UTGARDAR
  • Rosina 384
  • 013 22 Rosina
  • Slovenská republika
  • IČO: 50200399

Kontakt a všeobecné informácie:

zdruzenie.utgardar@gmail.com


Kontakt a registrácia predajcov občerstvenia:

zdruzenie.utgardar@gmail.com

Miesto konania festivalu:

Najdete nas v Archeoparku Liptovia