Kde nás nájdete

Mapa Archeoparku Liptovia

Lokácia miesta

 • Archeopark Liptovia
 • Partizánska Ľupča
 • GPS: 49.0442889N, 19.4257486E

Upozornenie

 • Parkovanie vozidiel divákov bude možné iba na vyznačených parkovacích plochách. Vjazd vozidlami k areálu, okrem vozidiel zásobovania na nevyhnutný čas, nebude možný. Chceme dbať na dobovú atmosféru a aby vozidlá esteticky neprekážali.
 • Stanovanie divákov pri areáli a v jeho blízkosti nebude možné. Dôvodmi sú využitie priľahlých pozemkov výlučne za účelmi, na ktoré sú nám poskytnuté.
 • Do historického tábora bude divákom umožnený vstup výlučne vo vymedzenom čase a to počas programu. V ostatnom čase bude areál pre divákov uzatvorený.
 • Vodenie psov bude možné iba na vôdzke a s náhubkom. Samozrejmosťou je zbieranie pokladov, ktoré utrúsia.
 • Vyzývame divákov, aby v záujme vlastnej bezpečnosti rešpektovali všetky pokyny organizátora a dodržiavali zákaz vstupu na bojisko počas turnajov a veľkej bitky. Bojovníkmi používané zbrane sú reálne a pohyb v ich bezprostrednej blízkosti je nebezpečný. Organizátor nezodpovedá za zranenia spôsobené následkom nedodržania organizačných pokynov a nerešpektovania bezpečnostných opatrení.
 • Nakoľko sa miesto konania festivalu nachádza na území ochranného pásma Národného parku Nízke Tatry, kde platí 2. stupeň územnej ochrany, upozorňujeme návštevníkov na povinnosť dodržiavania predpisov na úseku ochrany prírody a krajiny. Na mieste bude dostatok smetných nádob na odpadky.

Vstupné

 • Deti: 5 €
 • Dospelí: 10 €

Vstupenky budú vo forme identifikačných náramkov zakúpených na mieste.