Kde nás nájdete

Mapa Archeoparku Liptovia

Lokácia miesta

  • Archeopark Liptovia
  • Partizánska Ľupča
  • GPS: 49.0442889N, 19.4257486E

Vjazd vozidiel, parkovanie a obmedzenia

Parkovanie vozidiel návštevníkov bude možné iba na vyznačených parkovacích plochách. Na mieste sa budú nachádzať označení usporiadatelia, ktorí budú vodičov usmerňovať. Vjazd vozidlami k areálu, okrem vozidiel nevyhnutného zásobovania, nebude možný z dôvodu zachovania dobovej atmosféry festivalu.

Podmienky vstupu

Do historického tábora v areáli archeoparku bude divákom umožnený vstup výlučne vo vymedzenom čase a to počas programu. V ostatnom čase bude areál pre divákov uzatvorený. Stanovanie divákov pri areáli a v jeho blízkosti nebude možné. Dôvodmi sú, využitie priľahlých pozemkov výlučne za účelom konania kultúrneho podujatia a zachovania dobovej atmosféry festivalu.

Ochrana prírody a krajiny

Nakoľko sa miesto konania festivalu nachádza na území ochranného pásma NP NT, kde platí 2. stupeň územnej ochrany, upozorňujeme návštevníkov na povinnosť dodržiavania predpisov na úseku ochrany prírody a krajiny. Na mieste bude dostatok smetných nádob na odpadky.


Vstupné

  • Deti: 4 €
  • Dospelí: 8 €

Vstupenky budú vo forme identifikačných náramkov zakúpených na mieste.