Kde nás nájdete

Mapa Archeoparku Liptovia

Lokácia miesta

  • Archeopark Liptovia
  • Partizánska Ľupča
  • GPS: 49.0442889N, 19.4257486E

Upozornenie

Parkovanie vozidiel návštevníkov bude možné iba na vyznačených parkovacích plochách. Vjazd vozidlami k areálu, okrem vozidiel zásobovania na nevyhnutný čas, bude zakázaný. Chceme dbať na dobovú atmosféru a aby vozidlá esteticky neprekážali. Prosíme návštevníkov, aby pri parkovaní rešpektovali pokyny koordinátorov.

Stanovanie divákov pri areáli a na priľahlých pozemkoch bude zakázané. Dôvodmi sú využitie pozemkov výlučne za účelom organizácie festivalu, ich ochrana a zabezpečenie vlastníckych práv majiteľov.

Do historického tábora bude návštevníkom umožnený vstup výlučne vo vymedzenom čase a to počas programu. Vstup bude kontrolovaný vlastnou ochranou. V ostatnom čase bude areál pre návštevníkov uzatvorený. Vstupenky budú vo forme identifikačných náramkov zakúpených iba na mieste, v hotovosti.

Vstup a vodenie psov bude možné iba na vôdzke a s náhubkom. Samozrejmosťou je zbieranie ich exkrementov.

Vyzývame návštevníkov, aby v záujme vlastnej bezpečnosti rešpektovali všetky pokyny organizátora a dodržiavali zákaz vstupu na bojisko počas bojových ukážok, turnajov a veľkej bitky. Bojovníkmi používané zbrane sú reálne a pohyb v ich bezprostrednej blízkosti je nebezpečný. Organizátor nezodpovedá za zranenia spôsobené následkom nedodržania organizačných pokynov a nerešpektovania bezpečnostných opatrení.

Nakoľko sa miesto konania festivalu nachádza na území ochranného pásma Národného parku Nízke Tatry, kde platí 2. stupeň územnej ochrany, upozorňujeme návštevníkov na povinnosť dodržiavania predpisov na úseku ochrany prírody a krajiny. Na mieste bude dostatok smetných nádob na odpadky.


Vstupné počas soboty 29.6.2024 (10:00 - 23:00)

  • Deti: 5€
  • Dospelí: 10€

Vstupné počas nedele 30.6.2024 (10:00 - 16:00)

  • Deti: 4€
  • Dospelí: 8€

Vstupenky budú vo forme identifikačných náramkov zakúpených na mieste, v hotovosti. Predpredaj nie je možný.