Lokácia na Google Mapách:Foto:

Fotka

LOKALIZÁCIA MIESTA

GPS: 49.0442889N, 19.4257486E

VJAZD VOZIDIEL, PARKOVANIE A OBMEDZENIA

Parkovanie vozidiel návštevníkov bude možné iba na vyznačených parkovacích plochách. Na mieste sa budú nachádzať označení usporiadatelia, ktorí budú vodičov usmerňovať. Vjazd vozidlami k areálu, okrem vozidiel nevyhnutného zásobovania, nebude možný z dôvodu zachovania dobovej atmosféry festivalu.

PODMIENKY VSTUPU

Do historického tábora v areáli archeoparku bude divákom umožnený vstup výlučne vo vymedzenom čase a to počas programu. V ostatnom čase bude areál pre divákov uzatvorený. Stanovanie divákov pri areáli a v jeho blízkosti nebude možné. Dôvodmi sú, využitie priľahlých pozemkov výlučne za účelom konania kultúrneho podujatia a zachovania dobovej atmosféry festivalu.

VSTUPNÉ

Deti: 3€

Dospelí: 6€

Vstupenky budú vo forme identifikačných náramkov zakúpených na mieste.