Kontakt

Hlavným organizátorom festivalu včasného stredoveku UTGARD zodpovedným za program, je občianske združenie UTGARDAR. Združenie je neziskovou organizáciou združujúcou priaznivcov historického šermu a oživenej histórie obdobia včasného stredoveku v oblasti Škandinávie a Ruska.

Občianske združenie

  • UTGARDAR
  • Rosina 384
  • 013 22 Rosina
  • Slovenská republika
  • IČO: 50200399

Kontakt a všeobecné informácie:

zdruzenie.utgardar@gmail.com


Registrácia predajcov občerstvenia:

info@archeologiask.sk

Spoluorganizátorom zodpovedným za predajnú plochu s občerstvením a logostiku je ArcheológiaSK s.r.o.

Organizačné pokyny pre predajcov

Miesto konania festivalu:

Najdete nas v Archeoparku Liptovia