Utgard 2019

Do Utgardu ostáva

Utgard 2019 je za nami! Touto cestou srdečne ďakujeme účinkujúcim, remeselníkom, hudobným skupinám, divákom, dobrovoľníkom a partnerom za úžasný víkend, ktorý sme spoločne vytvorili. Ďalšie slová sú zbytočné. Kto nezažil, nevie.

Utgard 2019

INFORMÁCIA

6. ročník festivalu Utgard sa uskutoční 27.6.2020 v Archeoparku Liptovia.


Kontakt a všeobecné informácie:

zdruzenie.utgardar@gmail.com


Registrácia predajcov občerstvenia:

info@archeologiask.sk

Organizačné pokyny pre predajcov


INFORMACJA

6. edicja festiwalu odbędzie się w dniach 27.6.2020 w Archeoparku Liptovia w wsi Partizanska Ľupča.


Kontakt i informacje ogólne:

zdruzenie.utgardar@gmail.com


Rejestracja sprzedawców przekasek:

info@archeologiask.sk


INFORMATION

6th edition of Utgard festival, that will take place on 27.6.2020 in Archeopark Liptovia in Partizánska Ľupča.


Contact and general information:

zdruzenie.utgardar@gmail.com


Registration of snack sellers:

info@archeologiask.sk