Vitajte!

Nachádzate sa na stránkach festivalu UTGARD.Utgard 2018

Včasný stredovek - pre mnohých doba temna, pre iných veľká neznáma. My vám dáme pocítiť pravý včasný stredovek na vlastnej koži. Zabudnite na rytierov a princezné. Zabudnite na vikingov s rohami na helmách. Zabudnite na obraz mierumilovných Slovanov a krvilačných Avarov. Iba u nás uvidíte 600 účinkujúcich zo 6 krajín a najväčší historický tábor na Slovensku. Nebudú chýbať remeselníci a ukážky dobovej kuchyne. Zoznámime vás s hrdými severanmi a Varjagmi, bojovníkmi a umelcami, ako ich nepoznáte. Vyvrátime vaše predstavy o Slovanoch a ukážeme vám, že boli neľútostnými bojovníkmi žijúcimi v súlade s prírodou a v úcte k viacerým bohom. Ukážeme vám hrdých Avarov a zoznámime s ich umením a slobodným spôsobom života. Nebudú chýbať bojové hry a turnaje bojovníkov využívajúcich autentické repliky zbraní a výzbroje. Nezabudnuteľným zážitkom bude veľká bitka 300 bojovníkov bez scenára. A nakoniec vás pohltí mystika dobovej hudby, ktorá vás v autentickom historickom prostredí prenesie do obdobia pred 1000 rokmi. To všetko na najväčšom slovenskom festivale včasného stredoveku - Utgard 2018.

Image

Image

!!! UPOZORNENIE !!!

4. ročník festivalu Utgard sa uskutoční 30.6. - 1.7.2018 na novom mieste, v Archeoparku Liptovia.

Registrácia účinkujúcich a predajcov prebehne do 30.4.2018, prostredníctvom pozvánok a vyžiadaných registračných formulárov.Kontakt a všeobecné informácie:

zdruzenie.utgardar@gmail.com

Registrácia účinkujúcich:

beelph.jorgensson@gmail.com (Beelph)

Image

!!! UWAGA !!!

4. edicja festiwalu odbędzie się w dniach 30.6. – 1.7.2018 w nowej lokalizacji, w Archeoparku Liptovia.

Rejestracja druzyn, uczestników i sprzedawców odbędzie się do 30.4.2018 przez zaproszenia i wymagane formularze rejestracyjne.Informacje ogólne:

zdruzenie.utgardar@gmail.com

Zgłoszenie uczestników:

beelph.jorgensson@gmail.com (Beelph)

Image

!!! ANNOUNCEMENT !!!

4th edition of Utgard festival, that will take place on 30.6. - 1.7.2018 in new location Archeopark Liptovia.

Registration of reenactment groups, craftsmen and merchants will take place to 30.4.2018, via invitations and requested registration forms.Contact and general information:

zdruzenie.utgardar@gmail.com

Registration of participants:

beelph.jorgensson@gmail.com (Beelph)