Organizátorom festivalu včasného stredoveku a experimentálnej archeológie UTGARD je občianske združenie UTGARDAR. Združenie je neziskovou organizáciou združujúcou priaznivcov historického šermu a oživenej histórie obdobia včasného stredoveku v oblasti Škandinávie a Ruska.

Kontakt a všeobecné informácie:

zdruzenie.utgardar@gmail.com

Registrácia účinkujúcich:

beelph.jorgensson@gmail.com (Beelph)

Občianske združenie

UTGARDAR

Rosina 384

013 22 Rosina

Slovenská republika

IČO: 50200399