Hlavným organizátorom festivalu včasného stredoveku a experimentálnej archeológie UTGARD, zodpovedným za program, je občianske združenie UTGARDAR. Združenie je neziskovou organizáciou združujúcou priaznivcov historického šermu a oživenej histórie obdobia včasného stredoveku v oblasti Škandinávie a Ruska.

Kontakt a všeobecné informácie:

zdruzenie.utgardar@gmail.com

Občianske združenie

UTGARDAR

Rosina 384

013 22 Rosina

Slovenská republika

IČO: 50200399



Spoluorganizátorom zodpovedným za predajnú plochu a logostiku je ArcheológiaSK s.r.o. Podmienky a registračný formulár (tu)

Registrácia predajcov:

info@archeologiask.sk